Fals er en lang kniv med to håndtak, brukt av garvere til høvling av huder.