Falltårn, dropptårn, høyt byggverk benyttet for å oppnå vektløshet i korte perioder ved fritt fall på jordoverflaten. Vertikale gruvesjakter kan også brukes. Luftfriksjon unngås ved å la fallet skje i et rør med tilnærmet vakuum. Gir i praksis mulighet for vektløshetsperioder med opptil 5 sekunders varighet.