Fallskjermlys, skarpt lys fra magnesium-sats el.l., opphengt under fallskjerm og brukt for å belyse militære mål som skal bombes eller beskytes, eller som navigasjonshjelpemiddel under flyangrep om natten for å angi en bestemt posisjon i luften. Fallskjermlys kan slippes fra fly eller skytes ut fra kanon eller med rakett. De er utstyrt med barometerbrannrør eller tidsbrannrør som vil aktivisere fallskjerm og lyssats i riktig høyde over målet.