Tau eller talje til å heise et seil, f.eks. fokkefall, storseilfall osv.