Falkonett, i eldre tider en liten munnladekanon, ofte av bronse og montert på skipsrekken. Løpets diameter varierte fra vel 3 til henimot 8 cm, prosjektilvekten fra ca. 0,2 til ca. 1,3 kg.