Falkbregne, flerårig bregne i stortelgfamilien. 30–80 cm lange, dobbeltfinnede, grågrønne blad som overvintrer. Falkbregne vokser i urer og løvskog på kalkrik grunn fra Buskerud langs kysten til Nord-Trøndelag. Se også den nært beslektede taggbregne.