Falk, fugl, se falkefamilien, falkefangst og falkejakt.