Fakse er navnet på mannsfigurer av tre som ble oppbevart på flere gårder i Setesdal (for eksempel på Brokke og Rygnestad), og som det tidligere ble ofret mat og drikke til. Figurene er sannsynligvis opprinnelig gamle kirkebilder.