Fotosfærisk fakkel, område på soloverflaten som er lysere enn fotosfæren. Opptrer som regel omkring solflekker og er best synlige nær solranden. Kromosfæriske fakler er flekker eller nettverk av lyse områder i kromosfæren, synlige i hydrogen- og kalsiumlys; de lyse elementer av kromosfæriske fakler kalles ofte flocculi.