Fair trade, rettferdig handel (særlig om mellomfolkelig handel på like vilkår).