Fair hearing, betegnelse for rettferdig rettergang, bl.a. i Verdenserklæringen om menneskerettigheter art. 10.