Fagskilleavtale, avtale om at visse arbeidsoperasjoner skal utføres av arbeidstagere under det ene eller det andre fag. I 1930 ble det undertegnet en avtale om avgrensningen mellom murernes og stein-, jord- og sementarbeidernes arbeidsområde. Senere kan slike avtaler være gjort til tariffavtaler ved at avtalene er inngått med en arbeidsgiverforening eller en enkeltarbeidsgiver som part. Spørsmål om forståelsen av slike fagskilleavtaler hører derfor under Arbeidsretten.