Fagotrof, om en organisme som lever av å spise en annen organisme.