Fagging, system ved engelske public schools som går ut på at en yngre elev utfører visse tjenester for en eldre elev, mot til gjengjeld å nyte godt av dennes beskyttelse.