Facultas dicendi, talebegavelse; evne til å ordlegge seg.