F-blokken, f-blokk grunnstoffer, i kjemi samlebetegnelse på grunnstoffer med delvis oppfylling av 4f-skallet, dvs. lantanoideserien atomnummer 58 (Ce)–71 (Lu), og 5f-skallet, actinoideserien atomnummer 90 (Th)–103 (Lr). f-blokk grunnstoffene har svært mange fellestrekk i kjemiske og fysikalske egenskaper. Blokkinndelingen av grunnstoffene i grunnstoffenes periodesystem er nyttig for systematisering av uorganisk kjemi.