Førsthunnlig, betegnelse på en blomst der arrene er klar til bestøvning på et tidligere tidspunkt enn pollenbærerne i samme blomst slipper ut sitt pollen; dette bidrar til å vanskeliggjøre en selvbestøvning. Se også bestøvning.