Førstedagsbrev, konvolutter frankert med frimerker av en ny utgave, stemplet av postverket første dag disse er utlagt til salg. Det anvendes gjerne særskilte stempler og illustrerte spesialkonvolutter (først benyttet av USA 1925). I Norge ble førstedagsbrev ekspedert offisielt av Postverket første gang 1938. Tjenesten opphørte 1943, men ble tatt opp igjen 1960; den utføres vanligvis ved Postens frimerketjeneste i Oslo. Datostempelet har som regel et motiv i tilknytning til frimerkeutgivelsen. I 1938 ble det ekspedert gjennomsnittlig 1500 norske førstedagsbrev for hver utgave, mens tallet i 1996 var ca. 95 000. Over hele verden er samling av førstedagsbrev meget utbredt.