Følgeseddel, pakkseddel, fortegnelse som følger med en varesending. Inneholder opplysninger om kollienes slag, antall, merker og innhold.