Fôrplanter er planter som dyrkes til fôr for husdyr.