Fête galante, idyllisk sjangerscene av erotisk karakter, henlagt til skogs- eller parkinteriør. Yndet motiv i 1700-tallets malerkunst, lansert av Jean Antoine Watteau, og dyrket av blant andre Jean-Baptiste Pater, Nicolas Lancret og Jean-Honoré Fragonard.