Fálli, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: falk; hauk.