Extraordinarius, professor, særlig ved tyske universiteter og høyskoler, som ikke innehar et ordinært professorat, dvs. et av vedkommende institusjons faste hovedprofessorater.