Extramural, om det som ligger utenfor et lukket område, utenfor befestet by, sykehus, universitet o.l.; f.eks. extramural resident, med bopel utenfor institusjonen, extramural courses, universitetskurs gitt utenfor universitetsområdet.