Extension work, arbeid for å utbre en virksomhet til stadig nye felter. Uttrykket brukes særlig i forbindelse med universitet, bibliotek o.l., se university extension.