Exaltados, de eksalterte; etter revolusjonen i Spania 1820 navn på det mest ytterliggående radikale parti i motsetning til moderados, de måteholdne. 1822 hadde exaltados en kort tid makten i Cortes.