ex cathedra (Petri), i kraft av det pavelige embete, uttrykket betegner at pavens læreavgjørelser ved helt spesielle anledninger regnes som ufeilbarlige. Men det er ikke slik at det paven vanligvis sier eller gjør, regnes som ufeilbarlig. Ifølge 1. Vatikankonsils beslutning av 18. juli 1870 er paven, når han taler ex cathedra «ved den guddommelige bistand som ble lovet Peter, styrket med den ufeilbarlighet den guddommelige Frelser ville Hans kirke skulle opplyses ved når den fastlegger læren angående tro eller moral, og på samme måte er den romerske paves bestemmelser i seg selv, og ikke i kraft av Kirkens samtykke, uforanderlige».