Ex auditorio, om tilhører som deltar som opponent ved en doktordisputas, opponent ex auditorio i motsetning til de offisielle opponenter, opponenter ex officio.