Evolusjonsestetikk vil si å forklare menneskets estetiske preferanser ved hjelp av evolusjonsbiologi og evolusjonspsykologi . For eksempel kan man i evolusjonsestetikk argumentere for at naturmiljøet homo sapiens opprinnelig oppstod i har formet sansene våre for hva vi oppfatter som vakkert.