Innstevning av parter i en sak for en domstol som ligger utenfor deres verneting (særlig i middelalderen for den keiserlige domstol i Tyskland eller for pavens domstol).