Evertebrater er det samme som invertebrater, eller virvelløse dyr.