Evapotranspirasjon, den samlede fordampingen fra en vegetasjon. Den består av evaporasjon fra fysiske objekter (vannflater, jord og våte steiner) og transpirasjon fra de levende plantenes overflate. Evapotranspirasjon er en svært viktig størrelse i økologiske vegetasjonsstudier.