Betegnelse for en blomst som er tilpasset besøk av et bestemt slag insekter.