Eutektisk reaksjon, det at væske omdannes til to faste stoffer: væske→fast1 + fast2. For is og koksalt, NaCl, er eutektisk blanding 100 deler vann og 33 deler salt. Blandingens eutetiske punkt er –21,3 °C. Dersom man i stedet avkjøler en mettet koksaltløsning, vil saltet skilles ut først. Ved –21,3 °C vil alt stivne som helhet til en blanding av is og salt. En slik blanding kalles en kuldeblanding. Av slike finnes det mange varianter. Krystallisert kalsiumklorid og snø i vektforholdet 1 : 0,7 fryser således ved –54,9 °C. Dette forholdet er viktig for bruk av kalsiumklorid som veisalt.