Euklorin, blanding av konsentrert klor(V)syre, HClO3, og rykende saltsyre, HCl. Blandingen har sterkt oksiderende egenskaper og blir brukt til å nedbryte organiske stoffer for analyseformål.