Eugranittisk, om strukturen i massive, homogene bergarter med velutviklede, jevnstore mineralkorn, slik som hos granitt.