Euglenoid, (om bevegelse), vridende, som vrir seg.