Eufemia, det å bruke ord som gir godt varsel eller unngå ord som gir dårlig varsel.