C2H5ONO, salpetersyrlingens etylester, fargeløs, lettbevegelig og meget lettflyktig væske med kokepunkt 17 °C. Har en behagelig lukt og har en utvidende virkning på blodkarene, hvilket har gitt den en viss medisinsk anvendelse f.eks. mot astma og migrene. Brukes ellers til fremstilling av diazoforbindelser, i parfymeindustrien og til fremstilling av essenser. Etylnitritt fremstilles av etanol og nitrøse gasser eller av etanol, alkalinitritt og svovelsyre.