Ettringitt, mineral med sammensetning Ca6Al2(SO4)3(OH)12 · 26 H2O, dannes ved utfelling fra hydrotermale oppløsninger. Det har i den senere tid fått stor aktualitet fordi det også kan dannes i sement ved reaksjoner med tilslagsmaterialet slik at betongkonstruksjoner smuldrer over tid.