Ettersynsgodtgjørelse, særskilt godtgjørelse som ble utbetalt tjenestemenn i sentraladministrasjonen for kasse-, bok- og materialettersyn som medførte reiser fra tjenestestedet. Frem til 1997 var godtgjørelsen fastsatt i sentral særavtale.