Etterspill, instrumentalstykke som avslutter sang; også om postludiet som avslutter gudstjenesten.