Etterspørselsorientert prissetting, metode for prissetting som er basert på hva man forventer at kunden er villig til å betale for en vare. Metoden kan f.eks. benyttes der varen er produsert i et lavkostnadsland (der produksjons- og distribusjonskostnadene er svært lave) og skal selges i et høykostnadsland, der inntektsnivå og etterspørselsforhold gir grunnlag for en langt høyere utsalgspris for aktuell vare. Se også pris.