Ubetonte taktslag i rytmemønster av typen «om-pa» (todelt), «om-pa-pa» (tredelt) o.l.