Etterkalkyle, kalkyle som utføres etter hvert som arbeidet med et produkt eller en tjeneste skrider frem, eller etter at arbeidet er avsluttet. Etterkalkylen viser hvor mye arbeidet eller tjenesten faktisk har kostet.