Etterarbeider, til lover, uttalelser som de som har gitt en lov, kommer med om tolkningen av den etter at den er vedtatt. Slike etterfølgende uttalelser kan for eksempel komme fra den fagkomiteen i Stortinget som behandlet lovproposisjonen. Høyesterett har siden ca. 1990 lagt vekt på etterarbeider som rettskildefaktor.