Etterarbeider, til lover, uttalelser som lovgiver kommer med om tolkningen av en lov etter at den er vedtatt. Slike etterfølgnde uttalelser kan for eksempel komme fra den fagkomiteen i Stortinget som behandlet lovproposisjonen. Høyesterett har siden ca. 1990 lagt vekt på etterarbeider som rettskilde.