Etser, tidligere yrkesbetegnelse for bestemte håndverkere i litograf- og reprodusørfagene og for en gruppe fagarbeidere i dyptrykk. Nå inngår de tilsvarende typer moderne arbeidsoperasjoner i grafisk industri i faget mediegrafiker. Også i andre yrkesgrener, f.eks. i glassindustrien i gruppen dekoratører, har det vært fagfolk som ble kalt etsere.