Etioper, antikkens navn på folkene i Afrika sør for Egypt. Deres land kaltes Etiopia, dets eldste historie er knyttet til Egypt. Den eldste befolkning bestod visstnok av hamitter og negroide folk, senere kom semitter fra Sør-Arabia. Da Egypt 525 f.Kr. kom under perserne, levde en selvstendig etiopisk stat videre, se Etiopia.