Eterkrig, krigføring ved hjelp av etermediene radio og fjernsyn, f.eks. ved at propagandastoff blir sendt på motpartens språk og på frekvenser som er rettet mot motpartens område; også om støysending på motpartens bølgelengde for å ødelegge dennes sendinger, og om elektronisk krigføring.