Opprinnelig et sted hvor militære tropper hvilte ut og fikk forsyninger; strekning mellom to steder hvor det gjøres holdt, delstrekning; trinn, fase i utvikling markert ved et skille.